Батуринська старовина

Анотація: У шостому випуску збірки наукових праць «Батуринська старовина», присвяченому 340-й річниці об’єднання України під владою гетьмана Івана Самойловича, увійшли наукові праці вітчизняних і зарубіжних фахівців, частково оприлюднені під час проведення XIV Батуринських читань.

Бібліографічний опис: Батуринська старовина: зб. наук. пр. / Н. Б. Реброва (гол. ред.), О. Б. Коваленко (заст. гол. ред.), Л. Г. Кіяшко (відп. секр.) [та ін.]; Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця», Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 6 (10). – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2017. – 192 с.

Каса