Батуринська старовина

Анотація: Черговий випуск збірника наукових праць «Батуринська старовина» впорядковано за результатами роботи Міжнародної наукової конференції «Батурин та його роль в історії Української козацької держави», присвяченої 300-літтю трагічної загибелі гетьманської столиці. На підставі писемних і речових джерел, археологічних матеріалів, значна частина яких уперше запроваджується до наукового обігу, висвітлено широке коло проблем, пов’язаних з історією Батурина й Лівобережної України в цілому.

Бібліографічний опис: Батуринська старовина: Збірник наукових праць. Вип. 2(6) / Відп. ред. О.Б. Коваленко. – Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2011. – 124 с.

Каса