Батуринська старовина

Анотація: У сьомий випуск збірки наукових праць увійшли статті вітчизняних і зарубіжних фахівців, частково оприлюднені під час проведення XV Батуринських читань, присвячених 350-й річниці обрання гетьманом України Дем’яна Ігнатовича та 25-й річниці створення НІКЗ «Гетьманська столиця».

Бібліографічний опис: Батуринська старовина: зб. наук. пр. / Н. Б. Реброва (гол. ред.), О. Б. Коваленко (заст. гол. ред.), Л. Г. Кіяшко (відп. секр.) [та ін.]; Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця», Нац. ун-т «Чернігів. Колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 7 (11). – К.: ТОВ «Видавничий дім «АртЕК», 2019. – 232 с.

Каса