Батуринські читання. 2007: Збірник наукових праць

Анотація: Збірник містить матеріали наукової конференції «Козацька старшина кінця XVII – першої половини XVIII ст.», присвяченої 335-й річниці від дня народження Пилипа Орлика. На підставі широкого кола джерел, значна частина яких вперше запроваджується до наукового обігу, висвітлено багатогранну діяльність української козацької старшини – національної еліти доби Гетьманщини.

Бібліографічний опис: Батуринські читання. 2007: Збірник наукових праць / За ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 304 с.

Каса