Батурин: сторінки історії

Анотація: Збірник документів і матеріалів являє собою перше археографічне видання, в якому відтворено багатовікову історію Батурина. На сторінках книги вміщено історичні джерела, виявлені в архівосховищах, музеях та бібліотеках Києва, Чернігова, Сум, Батурина, Бахмача, Москви й Санкт-Петербурга, переважна більшість уперше запроваджується до наукового обігу.

Бібліографічний опис: Батурин: сторінки історії: Збірник наукових документів і матеріалів / Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка та ін.; Редколегія: О.Б. Коваленко та ін. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2009. – 786 с.,30 іл.

Каса