Батурин: сторінки історії

Анотація: Збірник документів та матеріалів, в якому представлено багатовікову історію Батурина та повсякденне життя його мешканців. Опубліковано історичні джерела, які були виявлені в архівосховищах, музеях та бібліотеках Києва, Чернігова, Сум, Батурина, Бахмача, Москви та Санкт-Петербурга. Більшість з них вперше уводиться до наукового обігу.

Бібліографічний опис: Батурин: сторінки історії: Збірник наукових документів і матеріалів / Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка та ін.; Редколегія: О.Б. Коваленко та ін. – Вид. 2-е, доповнене. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2012. – 882 с., 30 іл.

Каса