Батурин: історія в пам’ятках

Анотація: Даний путівник – це спроба показати загалу найцікавіші величезні потенційні можливості Батурина, які практично не використовуються. На основі опрацювання широкого комплексу джерел, спираючись на результати дослідницьких розвідок і натуральних обстежень, висвітлюється еволюція численних пам’яток Батурина – від давньоруської доби до часів Гетьманщини.

Бібліографічний опис: Батурин: історія в пам’ятках: Путівник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» / Реброва Н. Б. та ін. – Друге видання, перероблене та доповнене. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2012. – 112 с.

Каса