Будинок Генерального судді В. Кочубея

Реброва Н. Б., Домашенко А. А.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2007. – 12 с.

Каса