Лікарня гетьманської столиці

Анотація: Видання містить основні відомості з історії виникнення, становлення та розвитку «Гетьманської лікарні»ю – збудованої гетьманом України К. Г. Розумовським в м. Батурин на Чернігівщині. Читач довідається про проект першої медичної реформи в Україні, про перших лікарів і про долю і роль лікарні в період приказної, земської та радянської медицини, про внесок окремих лікарів в медичну науку та практику. Окремий інтерес представляють дані щодо стану здоров’я та захворюваності населення.

Бібліографічний опис: Лікарня гетьманської столиці (з історії зародження та розвитку лікарні, відкритої гетьманом К. Г. Розумовським у м. Батурин – столиці чотирьох гетьманів України) [Монографія] / Нікітін В. Г., Терех М. І.: Мін-во культури України, НІКЗ «Гетьманська столиця». – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2016. – 252 с.

Каса