Петро Іванович Прокопович

Анотація: У збірнику подаються матеріали про видатного українського бджоляра, основоположника раціонального бджільництва, педагога, науковця П.І. Прокоповича. Більшість матеріалів вперше вводиться в науковий обіг.

Бібліографічний опис: Петро Іванович Прокопович: зб. док. і матер. / упор.: Реброва Н. Б., Кіяшко Л. Г., Огієвська Р. І. [та ін.]: Мін-во культури України, Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. –100 с.

Каса